! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Výpis příspěvků 1 až 10 (118896)
 
spíše nečíst (9) 07.04.24 17:19  čekatel  (228852)

realita

Zase ten magor tady tapetuje hodně stará vyjádření . Že by to byl jeden z těch vyděračů Harvardu ? On se ale musel snad zbláznit, když si myslí , že ho někdo poslechne .
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (9)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 20.04.24 13:34  reakce  (289222)

Kriminální kauza Harvardský průmyslový holding

On pan inženýr Ševčík dneska nemá svůj den. Vždyť urputně od roku 2018 bránit nejvyššímu orgánu společnosti, tedy valné hromadě projednání legitimity trustů, dělat kejkle s kapitálem jednou hore, podruhé dole, ocenit všechna aktiva nulou, i ta, jenž ovládal sporem u Bayera člen statutárního orgánu HPH, upisovat miliony akcií na práva akcií, zneužitých po vytažení z policejní úschovy trikem daru do HPH, organizovat úpisy desítek milionů akcií, nabývaných ve velkých balících statutáry a hlavně nynějším správcem trustů, odmítnou opakovaně seznámit akcionáře s právním posudkem, zabývajícím se právě problematikou trustů a nechat ho tak k dispozici k zneužití insider infa pouze omezenému okruhu osob.
A po tom všem za porušování povinností spojených se správou svěřeného majetku jako blesk z čistého nebe se po utajování, bez projednání s podílníky tak, jak stanoví právní předpis na Kypru vyrukovat se záměrem, že miliardová aktiva trustů přenesu k vypořádání na ty sebou po korunce kousek získané akcie do HPH, by mohlo napadnout buď sebevraha, nebo magora s vymaštěným mozkem.
Tohle by totiž už neodnesl pouze on, nýbrž celý ten spolčený harvardský team. Tohle by možná šlo, nikoliv ale po tom řetězci podivně amatérsky patlaných podvodů a doslova zločinného nastavování všeho, co jste v harvardu vy borci kdy páchali :-)
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 20.04.24 13:25  Kmotr  (289204)

Soupis rozkrádaného majetku HPH

400.000.001 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
80.000.000 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
100% majetku Daventree Resources Ltd. Kypr
9.995 ks listinných akcií Union Lesní Brána, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
7.707 ks listinných akcií VÚSU, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
9.151 ks listinných akcií Intesunion, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
Společnosti : Able Palace Limited / Acquisitions Establishment/Batlow Associates SA /   Berridale Invest Corp. / Caledonia Universal Corp. / Castle Trading Ltd. / a přibližně 25 dalších společností                   35, Barrack Road, PO BOX 1777, Belize City, BelizClipanco Holding Co. Ltd.
Směnky (vystavené dlužníkem či ručitelem za původní pohledávku z prodeje HPH)
Směnka č.1 - Částka CZK: 5.419.104.000,-
Směnka č.2 -`částka CZK: 4.461.000.000,-
Směnka č.3  -Částka CZK: 9.880.104.000,-
Nemovitosti -Victoria Security Printing, a. s., hodnota cca 100 000 000 Kč
Účastnické akcie HPH držené 14  kyperskými společnostmi:
Účastnické akcie HPH držené Harvard Group, a. s. a Intesunion, a. s.
Podíly v zahraničních společnostech
1. Daventree Resources Ltd. Belize / a org.složka v ČR
2. Kantupan Holdings Co. Ltd. se sídlem: 36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kypr – 25% podíl
3. TRust No 1 - ze 4. prosince 2002
4. Trust No 2  - z 6. února 2003

5. Finanční prostředky  postoupené na účet Harvardské burzové spoločnosti, a.s. Bratislava cestou Ludovej banky, a.s. Bratislava.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 20.04.24 01:55  reakce  (289183)

Kriminální kauza Harvardský průmyslový holding

On pan inženýr Ševčík dneska nemá svůj den. Vždyť urputně od roku 2018 bránit nejvyššímu orgánu společnosti, tedy valné hromadě projednání legitimity trustů, dělat kejkle s kapitálem jednou hore, podruhé dole, ocenit všechna aktiva nulou, i ta, jenž ovládal sporem u Bayera člen statutárního orgánu HPH, upisovat miliony akcií na práva akcií, zneužitých po vytažení z policejní úschovy trikem daru do HPH, organizovat úpisy desítek milionů akcií, nabývaných ve velkých balících statutáry a hlavně nynějším správcem trustů, odmítnou opakovaně seznámit akcionáře s právním posudkem, zabývajícím se právě problematikou trustů a nechat ho tak k dispozici k zneužití insider infa pouze omezenému okruhu osob.
A po tom všem za porušování povinností spojených se správou svěřeného majetku jako blesk z čistého nebe se po utajování, bez projednání s podílníky tak, jak stanoví právní předpis na Kypru vyrukovat se záměrem, že miliardová aktiva trustů přenesu k vypořádání na ty sebou po korunce kousek získané akcie do HPH, by mohlo napadnout buď sebevraha, nebo magora s vymaštěným mozkem.
Tohle by totiž už neodnesl pouze on, nýbrž celý ten spolčený harvardský team. Tohle by možná šlo, nikoliv ale po tom řetězci podivně amatérsky patlaných podvodů a doslova zločinného nastavování všeho, co jste v harvardu vy borci kdy páchali :-)
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 20.04.24 01:41  Kmotr  (289166)

Soupis rozkrádaného majetku HPH

400.000.001 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
80.000.000 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
100% majetku Daventree Resources Ltd. Kypr
9.995 ks listinných akcií Union Lesní Brána, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
7.707 ks listinných akcií VÚSU, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
9.151 ks listinných akcií Intesunion, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
Společnosti : Able Palace Limited / Acquisitions Establishment/Batlow Associates SA /   Berridale Invest Corp. / Caledonia Universal Corp. / Castle Trading Ltd. / a přibližně 25 dalších společností                   35, Barrack Road, PO BOX 1777, Belize City, BelizClipanco Holding Co. Ltd.
Směnky (vystavené dlužníkem či ručitelem za původní pohledávku z prodeje HPH)
Směnka č.1 - Částka CZK: 5.419.104.000,-
Směnka č.2 -`částka CZK: 4.461.000.000,-
Směnka č.3  -Částka CZK: 9.880.104.000,-
Nemovitosti -Victoria Security Printing, a. s., hodnota cca 100 000 000 Kč
Účastnické akcie HPH držené 14  kyperskými společnostmi:
Účastnické akcie HPH držené Harvard Group, a. s. a Intesunion, a. s.
Podíly v zahraničních společnostech
1. Daventree Resources Ltd. Belize / a org.složka v ČR
2. Kantupan Holdings Co. Ltd. se sídlem: 36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kypr – 25% podíl
3. TRust No 1 - ze 4. prosince 2002
4. Trust No 2  - z 6. února 2003

5. Finanční prostředky  postoupené na účet Harvardské burzové spoločnosti, a.s. Bratislava cestou Ludovej banky, a.s. Bratislava.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.04.24 00:42  First American Photon  (277648)

Z podvodu do podvodu

Tak určitě bude sranda, až bude Vlastimil Jiřík kriminálce vysvětlovat, jak jednáním za nelegální trusty předkládal kyperským úřadům nějaké dohody, jimiž řešil odblokování podílů Chvatíkové. Myslím, že čím více informací k vašim záměrům pouštíte na světlo boží, tím zkracujete čas, kdy to podání na kriminálku půjde, hi hi hi
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.04.24 01:11  názory a otázky  (261882)

Z podvodu do podvodu

Do 3 týdnů můžou mít státní zástupci kauzu trustů na stole, neboť souhlasím s tím, že nedává smysl se v tom dlouho patlat, když na tohle máme pověřené instituce.
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (4) 11.04.24 04:28  Duro von Dakowitsch  (272747)

Vztekat se jak ratlík....

Jak už jsem psal, chceme taky být už velcí kluci. Chtěli bychom "taky míchat karty" a nebo je alespoň "rozdávat". Jenže jsme nevěrohodní a když dojde na lámání chleba, začneme vyhrožovat státními zástupci. Přitom v hloubi duše víme, že ti nám nikdy nepomohli. Nikdy. A když zakročili, vše jen zhoršili. A tak jsme odsouzení po nocích bušit do klávesnice a vztekat se jak ratlík.
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (4)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.04.24 07:45  Sev cik cak  (287420)

Vzteká se jak ratlík a v trustech to smrdí stejně čím dál více :-)

Jak nezákonným způsobem utajované a podílníkům trustů odpírané informace prosakují, smrdí vše čím dál víc a vy s tím stejně nic nenaděláte.
Jeden Jiřík vymáhá náhradou škod za Koženým akcie HPH z držení kyperek Chvatíkové, zbavené podkladových aktiv v podobě podílů v trustech, což jistě soudu zdůvodňuje jako oprávněný nárok na tento sporný majetek rodiny Koženého, aby druhý Jiřík uzavřel vám utajovanou smlouvu s kyperskou stranou, kterou zřejmě rozsáhlý majetek v trustech v podobě podílů uvolňuje z jejich blokování proti výplatě kyperkám rodiny Koženého?
A jen doufejte, že je již i nevyplatil v situaci, kdy výplaty jiných podílníků neběží, a žádosti o výplaty jsou blokovány nefunkčností kanceláře trustů a nepřebíráním pošty. Takže to odpírání všech informací již nese panu správci své ovoce, do HPH by se měl k pozdějšímu vyplacení v jiném a nemravném režimu, zvýhodňujícím především jeho jako držitele desítky milionů akcií obrovským naředěním nevyplacených podílníků, převést jejich majetek z trustů, a vy se ptejte kartářky, zda se převod má týkat i podílů, připadajících na kyperky Chvatíkové, jenž byl předmětem jakési nezveřejněné dohody, umožňující převzít Jiříkovi správu trustů z rukou nuceného správce.
Pokud ten nikoliv, tak by to byla při širších spojených okolnostech s porušováním řádné péče o svěřený majetek a odpírání všech zákonem daných informací zajímavá situace, bomba, hodná pozornosti kriminálky, hi hi hi
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání Denního souhrnu názorů na ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 COLT CZ GROUP SE  626.00  -0.32% 
 ČEZ  872.00  -0.23% 
 ERSTE GROUP BANK A  1 080.00  +0.98% 
 GEN DIGITAL  489.00  -1.21% 
 GEVORKYAN  254.00  -1.55% 
 KOFOLA CS  271.00  -0.73% 
 KOMERČNÍ BANKA  861.50  -0.46% 
 MONETA MONEY BANK  101.80  0.00% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 820.00  -1.25% 
 PHOTON ENERGY  45.90  -0.86% 
 PILULKA LÉKÁRNY  196.00  +0.51% 
 PRIMOCO UAV SE  900.00  0.00% 
 VIG  735.00  +0.27% 
Komodity online
 Ropa 87.20 USD 19.04   
 Zlato 2387.94 USD 19.04   
 Stříbro 28.64 USD 19.04   
 Káva 232.10 USD 19.04   
 Cukr 19.81 USD 19.04   
 Bavlna 79.77 USD 19.04   
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.