! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Výpis příspěvků 1 až 50 (118888)
 
spíše nečíst (9) 07.04.24 17:19  čekatel  (228852)

realita

Zase ten magor tady tapetuje hodně stará vyjádření . Že by to byl jeden z těch vyděračů Harvardu ? On se ale musel snad zbláznit, když si myslí , že ho někdo poslechne .
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (9)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 20.04.24 13:34  reakce  (289222)

Kriminální kauza Harvardský průmyslový holding

On pan inženýr Ševčík dneska nemá svůj den. Vždyť urputně od roku 2018 bránit nejvyššímu orgánu společnosti, tedy valné hromadě projednání legitimity trustů, dělat kejkle s kapitálem jednou hore, podruhé dole, ocenit všechna aktiva nulou, i ta, jenž ovládal sporem u Bayera člen statutárního orgánu HPH, upisovat miliony akcií na práva akcií, zneužitých po vytažení z policejní úschovy trikem daru do HPH, organizovat úpisy desítek milionů akcií, nabývaných ve velkých balících statutáry a hlavně nynějším správcem trustů, odmítnou opakovaně seznámit akcionáře s právním posudkem, zabývajícím se právě problematikou trustů a nechat ho tak k dispozici k zneužití insider infa pouze omezenému okruhu osob.
A po tom všem za porušování povinností spojených se správou svěřeného majetku jako blesk z čistého nebe se po utajování, bez projednání s podílníky tak, jak stanoví právní předpis na Kypru vyrukovat se záměrem, že miliardová aktiva trustů přenesu k vypořádání na ty sebou po korunce kousek získané akcie do HPH, by mohlo napadnout buď sebevraha, nebo magora s vymaštěným mozkem.
Tohle by totiž už neodnesl pouze on, nýbrž celý ten spolčený harvardský team. Tohle by možná šlo, nikoliv ale po tom řetězci podivně amatérsky patlaných podvodů a doslova zločinného nastavování všeho, co jste v harvardu vy borci kdy páchali :-)
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 20.04.24 13:25  Kmotr  (289204)

Soupis rozkrádaného majetku HPH

400.000.001 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
80.000.000 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
100% majetku Daventree Resources Ltd. Kypr
9.995 ks listinných akcií Union Lesní Brána, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
7.707 ks listinných akcií VÚSU, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
9.151 ks listinných akcií Intesunion, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
Společnosti : Able Palace Limited / Acquisitions Establishment/Batlow Associates SA /   Berridale Invest Corp. / Caledonia Universal Corp. / Castle Trading Ltd. / a přibližně 25 dalších společností                   35, Barrack Road, PO BOX 1777, Belize City, BelizClipanco Holding Co. Ltd.
Směnky (vystavené dlužníkem či ručitelem za původní pohledávku z prodeje HPH)
Směnka č.1 - Částka CZK: 5.419.104.000,-
Směnka č.2 -`částka CZK: 4.461.000.000,-
Směnka č.3  -Částka CZK: 9.880.104.000,-
Nemovitosti -Victoria Security Printing, a. s., hodnota cca 100 000 000 Kč
Účastnické akcie HPH držené 14  kyperskými společnostmi:
Účastnické akcie HPH držené Harvard Group, a. s. a Intesunion, a. s.
Podíly v zahraničních společnostech
1. Daventree Resources Ltd. Belize / a org.složka v ČR
2. Kantupan Holdings Co. Ltd. se sídlem: 36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kypr – 25% podíl
3. TRust No 1 - ze 4. prosince 2002
4. Trust No 2  - z 6. února 2003

5. Finanční prostředky  postoupené na účet Harvardské burzové spoločnosti, a.s. Bratislava cestou Ludovej banky, a.s. Bratislava.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 20.04.24 01:55  reakce  (289183)

Kriminální kauza Harvardský průmyslový holding

On pan inženýr Ševčík dneska nemá svůj den. Vždyť urputně od roku 2018 bránit nejvyššímu orgánu společnosti, tedy valné hromadě projednání legitimity trustů, dělat kejkle s kapitálem jednou hore, podruhé dole, ocenit všechna aktiva nulou, i ta, jenž ovládal sporem u Bayera člen statutárního orgánu HPH, upisovat miliony akcií na práva akcií, zneužitých po vytažení z policejní úschovy trikem daru do HPH, organizovat úpisy desítek milionů akcií, nabývaných ve velkých balících statutáry a hlavně nynějším správcem trustů, odmítnou opakovaně seznámit akcionáře s právním posudkem, zabývajícím se právě problematikou trustů a nechat ho tak k dispozici k zneužití insider infa pouze omezenému okruhu osob.
A po tom všem za porušování povinností spojených se správou svěřeného majetku jako blesk z čistého nebe se po utajování, bez projednání s podílníky tak, jak stanoví právní předpis na Kypru vyrukovat se záměrem, že miliardová aktiva trustů přenesu k vypořádání na ty sebou po korunce kousek získané akcie do HPH, by mohlo napadnout buď sebevraha, nebo magora s vymaštěným mozkem.
Tohle by totiž už neodnesl pouze on, nýbrž celý ten spolčený harvardský team. Tohle by možná šlo, nikoliv ale po tom řetězci podivně amatérsky patlaných podvodů a doslova zločinného nastavování všeho, co jste v harvardu vy borci kdy páchali :-)
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 20.04.24 01:41  Kmotr  (289166)

Soupis rozkrádaného majetku HPH

400.000.001 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
80.000.000 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
100% majetku Daventree Resources Ltd. Kypr
9.995 ks listinných akcií Union Lesní Brána, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
7.707 ks listinných akcií VÚSU, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
9.151 ks listinných akcií Intesunion, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
Společnosti : Able Palace Limited / Acquisitions Establishment/Batlow Associates SA /   Berridale Invest Corp. / Caledonia Universal Corp. / Castle Trading Ltd. / a přibližně 25 dalších společností                   35, Barrack Road, PO BOX 1777, Belize City, BelizClipanco Holding Co. Ltd.
Směnky (vystavené dlužníkem či ručitelem za původní pohledávku z prodeje HPH)
Směnka č.1 - Částka CZK: 5.419.104.000,-
Směnka č.2 -`částka CZK: 4.461.000.000,-
Směnka č.3  -Částka CZK: 9.880.104.000,-
Nemovitosti -Victoria Security Printing, a. s., hodnota cca 100 000 000 Kč
Účastnické akcie HPH držené 14  kyperskými společnostmi:
Účastnické akcie HPH držené Harvard Group, a. s. a Intesunion, a. s.
Podíly v zahraničních společnostech
1. Daventree Resources Ltd. Belize / a org.složka v ČR
2. Kantupan Holdings Co. Ltd. se sídlem: 36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kypr – 25% podíl
3. TRust No 1 - ze 4. prosince 2002
4. Trust No 2  - z 6. února 2003

5. Finanční prostředky  postoupené na účet Harvardské burzové spoločnosti, a.s. Bratislava cestou Ludovej banky, a.s. Bratislava.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.04.24 00:42  First American Photon  (277648)

Z podvodu do podvodu

Tak určitě bude sranda, až bude Vlastimil Jiřík kriminálce vysvětlovat, jak jednáním za nelegální trusty předkládal kyperským úřadům nějaké dohody, jimiž řešil odblokování podílů Chvatíkové. Myslím, že čím více informací k vašim záměrům pouštíte na světlo boží, tím zkracujete čas, kdy to podání na kriminálku půjde, hi hi hi
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.04.24 01:11  názory a otázky  (261882)

Z podvodu do podvodu

Do 3 týdnů můžou mít státní zástupci kauzu trustů na stole, neboť souhlasím s tím, že nedává smysl se v tom dlouho patlat, když na tohle máme pověřené instituce.
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (4) 11.04.24 04:28  Duro von Dakowitsch  (272747)

Vztekat se jak ratlík....

Jak už jsem psal, chceme taky být už velcí kluci. Chtěli bychom "taky míchat karty" a nebo je alespoň "rozdávat". Jenže jsme nevěrohodní a když dojde na lámání chleba, začneme vyhrožovat státními zástupci. Přitom v hloubi duše víme, že ti nám nikdy nepomohli. Nikdy. A když zakročili, vše jen zhoršili. A tak jsme odsouzení po nocích bušit do klávesnice a vztekat se jak ratlík.
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (4)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.04.24 07:45  Sev cik cak  (287420)

Vzteká se jak ratlík a v trustech to smrdí stejně čím dál více :-)

Jak nezákonným způsobem utajované a podílníkům trustů odpírané informace prosakují, smrdí vše čím dál víc a vy s tím stejně nic nenaděláte.
Jeden Jiřík vymáhá náhradou škod za Koženým akcie HPH z držení kyperek Chvatíkové, zbavené podkladových aktiv v podobě podílů v trustech, což jistě soudu zdůvodňuje jako oprávněný nárok na tento sporný majetek rodiny Koženého, aby druhý Jiřík uzavřel vám utajovanou smlouvu s kyperskou stranou, kterou zřejmě rozsáhlý majetek v trustech v podobě podílů uvolňuje z jejich blokování proti výplatě kyperkám rodiny Koženého?
A jen doufejte, že je již i nevyplatil v situaci, kdy výplaty jiných podílníků neběží, a žádosti o výplaty jsou blokovány nefunkčností kanceláře trustů a nepřebíráním pošty. Takže to odpírání všech informací již nese panu správci své ovoce, do HPH by se měl k pozdějšímu vyplacení v jiném a nemravném režimu, zvýhodňujícím především jeho jako držitele desítky milionů akcií obrovským naředěním nevyplacených podílníků, převést jejich majetek z trustů, a vy se ptejte kartářky, zda se převod má týkat i podílů, připadajících na kyperky Chvatíkové, jenž byl předmětem jakési nezveřejněné dohody, umožňující převzít Jiříkovi správu trustů z rukou nuceného správce.
Pokud ten nikoliv, tak by to byla při širších spojených okolnostech s porušováním řádné péče o svěřený majetek a odpírání všech zákonem daných informací zajímavá situace, bomba, hodná pozornosti kriminálky, hi hi hi
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 11.04.24 11:29  akcionářka Čurdová  (262391)

Vzteká se jak ratlík a zbytečně když v trustech to smrdí stejně čím dál víc :-)

Možná se teď na vše v trustech tím informačním vakuem kašle kvůli tomu černému chrchláku, co řádí v Evropě, tak se hlavně brzy pane Jiříku a paní Saris uzdravte, ať se nemocné trusty nemusí léčit formou trestňaček !!
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 11.04.24 11:23  akcionářka Čurdová  (262391)

Vzteká se jak ratlík a v trustech to smrdí stejně čím dál více :-)

Tomáši Ševčíku, že tomu novému správci v jeho funkci nepomůžeš, vždyť za tebe trustíky tak šlapaly, hbitě přepočítávaly změny hodnot podílů, rychle vyplácely, aby nyní upadly do toho informačního dizástru!
Kdy nikdo neví, zda už z nich není jeho majetek vyhulený, byť například hodnota podílu v trustu 1 už po 17 letech úročení vkladů části majetku trustů do kanadských fondů či bank muselo jeho hodnotu katapultovat někam k 300 Kč na nevyplacený podíl ! A to podobné zhodnocení musí být i u podílů v trustu 2, což je pecka, za kterou především tobě nevyplacení beneficienti zatleskají! Tedy jestli v těch trustech nebude dlouho zhasnuto a začnou fungovat a přebírat doručovanou poštu, když vám beneficienti za správu svého majetku posílají děkovačky !
Možná se teď na vše v trustech tím informačním vakuem kašle kvůli tomu řernému chrchláku, tak se hlavně brzy pane Jiříku a paní Saris uzdravte, ať se nemocné trusty nemusí léčit formou trestňaček !!
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 11.04.24 03:43  Sev cik cak  (261483)

Vzteká se jak ratlík a v trustech to smrdí stejně čím dál více :-)

Tak mě kdyby někdo odblokováním vypral skoro 1,5 miliardy Kč, tak bych mu z vděčnosti určitě koupil alespoň čokoládku ! To už je jiná, než smlouvat jako trhovec s Jardou Čouhánem o pár milionů upsaných prázdných akcií harvardu !
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.04.24 03:08  Duro von Dakowitsch  (272747)

Vzteká se jak ratlík a v trustech to smrdí stejně čím dál více :-)

Jak nezákonným způsobem utajované a podílníkům trustů odpírané informace prosakují, smrdí vše čím dál víc a vy s tím stejně nic nenaděláte.
Jeden Jiřík vymáhá náhradou škod za Koženým akcie HPH z držení kyperek Chvatíkové, zbavené podkladových aktiv v podobě podílů v trustech, což jistě soudu zdůvodňuje jako oprávněný nárok na tento sporný majetek rodiny Koženého, aby druhý Jiřík uzavřel vám utajovanou smlouvu s kyperskou stranou, kterou zřejmě rozsáhlý majetek v trustech v podobě podílů uvolňuje z jejich blokování proti výplatě kyperkám rodiny Koženého?
A jen doufejte, že je již i nevyplatil v situaci, kdy výplaty jiných podílníků neběží, a žádosti o výplaty jsou blokovány nefunkčností kanceláře trustů a nepřebíráním pošty. Takže to odpírání všech informací již nese panu správci své ovoce, do HPH by se měl k pozdějšímu vyplacení v jiném a nemravném režimu, zvýhodňujícím především jeho jako držitele desítky milionů akcií obrovským naředěním nevyplacených podílníků, převést jejich majetek z trustů, a vy se ptejte kartářky, zda se převod má týkat i podílů, připadajících na kyperky Chvatíkové, jenž byl předmětem jakési nezveřejněné dohody, umožňující převzít Jiříkovi správu trustů z rukou nuceného správce.
Pokud ten nikoliv, tak by to byla při širších spojených okolnostech s porušováním řádné péče o svěřený majetek a odpírání všech zákonem daných informací zajímavá situace, bomba, hodná pozornosti kriminálky, hi hi hi
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.04.24 02:37  Duro von Dakowitsch  (272747)

Vztekat se jak ratlík....

Jak už jsem psal, chceme taky být už velcí kluci. Chtěli bychom "taky míchat karty" a nebo je alespoň "rozdávat". Jenže jsme nevěrohodní a když dojde na lámání chleba, začneme vyhrožovat státními zástupci. Přitom v hloubi duše víme, že ti nám nikdy nepomohli. Nikdy. A když zakročili, vše jen zhoršili. A tak jsme odsouzení po nocích bušit do klávesnice a vztekat se jak ratlík.
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.04.24 02:15  Duro von Dakowitsch  (272747)

Vztekat se jak ratlík....

Jak už jsem psal, chceme taky být už velcí kluci. Chtěli bychom "taky míchat karty" a nebo je alespoň "rozdávat". Jenže jsme nevěrohodní a když dojde na lámání chleba, začneme vyhrožovat státními zástupci. Přitom v hloubi duše víme, že ti nám nikdy nepomohli. Nikdy. A když zakročili, vše jen zhoršili. A tak jsme odsouzení po nocích bušit do klávesnice a vztekat se jak ratlík.
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (1) 11.04.24 01:38  Duro von Dakowitsch  (272747)

Vztekat se jak ratlík....

Jak už jsem psal, chceme taky být už velcí kluci. Chtěli bychom "taky míchat karty" a nebo je alespoň "rozdávat". Jenže jsme nevěrohodní a když dojde na lámání chleba, začneme vyhrožovat státními zástupci. Přitom v hloubi duše víme, že ti nám nikdy nepomohli. Nikdy. A když zakročili, vše jen zhoršili. A tak jsme odsouzení po nocích bušit do klávesnice a vztekat se jak ratlík.
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 11.04.24 01:37  názory a otázky  (261882)

Dvojí vyplacení majetkem trustů jeho přenosem do HPH v rozporu s dobrými mravy?

Jednání v rozporu s dobrými mravy je pojmem, který se v právu používá k omezení subjektivních práv a kritériu pro posuzování platnosti smluv a právních úkonů. Dobré mravy jsou obecně platné hodnoty a normy morálky, které mají právní relevanci.
Dobré mravy:
o Dobré mravy jsou součástí zásad soukromého práva.
o Historicky mají svůj původ v římském právu a byly používány jako kritérium pro posuzování platnosti smluv.
o Nejsou přesně definovány zákonem, ale jsou založeny na obecně platných hodnotách a morálních normách.
2. Porušení dobrých mravů:
o Právní úkon, který porušuje dobré mravy, je neplatný už tím, že porušuje zákon.
o V českém občanském právu existuje několik ustanovení, která se týkají porušení dobrých mravů:
§ 3 odst. 1 občanského zákoníku zakazuje výkon práv a povinností v rozporu s dobrými mravy.
§ 39 občanského zákoníku stanoví neplatnost právního úkonu, který je v rozporu s dobrými mravům.
§ 424 občanského zákoníku upravuje odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 11.04.24 00:49  Sev cik cak  (261483)

Z podvodu do podvodu

No jsme pytlíci, neboť k naší snaze zlegalizovat trusty nebyla kriminálka vstřícná, tak jsme s nimi výstupem z likvidace a eliminací některých předchozích soudních rozhodnutí vydrbali, aby nám to nyní mohli vrátit a napálit nám tresty za porušení správy majetku v legálních trustech, ha ha ha cháááááá
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 16.04.24 00:22  názory a otázky  (261882)

Ale v našich rukou ta kauza přesto není

To všechno jsou spekulace. Podstatné je, že kauza trusty není v našich rukou. Jsme na to moc malí páni. Chtěli bychom ale vyrůst, stát se třeba taky někdy správci. Chtěli bychom taky být někdy velcí akcionáři a vidět do karet. To je ale říše snů. Věřme a spoléhejme na instituce a na zdravý rozum !
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 12.04.24 01:13  Duro von Dakowitsch  (272747)

Ale v našich rukou ta kauza přesto není

To všechno jsou spekulace. Podstatné je, že kauza trusty není v našich rukou. Jsme na to moc malí páni. Chtěli bychom ale vyrůst, stát se třeba taky někdy správci. Chtěli bychom taky být někdy velcí akcionáři a vidět do karet. To je ale říše snů. Věřme a spoléhejme na instituce a na zdravý rozum !
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 12.04.24 00:49  Duro von Dakowitsch  (272747)

Ale v našich rukou ta kauza přesto není

To všechno jsou spekulace. Podstatné je, že kauza trusty není v našich rukou. Jsme na to moc malí páni. Chtěli bychom ale vyrůst, stát se třeba taky někdy správci. Chtěli bychom taky být někdy velcí akcionáři a vidět do karet. To je ale říše snů. Věřme a spoléhejme na instituce a na zdravý rozum !
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 12.04.24 00:53  Juraj Károly  (261401)

Z trustů už jste vyplacenm zrušeni

A víte vůbec, jakým trikem jsme utajenou dohodou začali prát skoro 1,5 miliardový podíl Chvatíkové v trustech? Což jsme zastřeli v mlze sporem o akcie HPH z držení jejích kyperek, kdy ale rozsáhlá podkladová aktiva, oddělená od těchto akcií vznikem trustů, nasypeme do klína jí, zatímco pro vás vysoudíme ty vyšáclé akcie HPH v podobě prázdné slupky z držení Chvatíkové tím divadelním kouskem s žalobou na jejich vymáhání Kristianem Jiříkem? Že jó Vlastimile Jiříku, nebo se pletu a Kristián Jiřík vymáhá i majetek Chvatíkové v trustech ??
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 11.04.24 01:04  Duro von Dakowitsch  (272747)

Ale v našich rukou ta kauza přesto není

To všechno jsou spekulace. Podstatné je, že kauza trusty není v našich rukou. Jsme na to moc malí páni. Chtěli bychom ale vyrúst, stát se třeba taky někdy správci. Chtěli bychom taky být někdy velcí akcionáři a vidět do karet. To je ale říše snů. Věřme a spoléhejme na instituce a na zdravý rozum !
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 11.04.24 00:21  Sev cik cak  (261483)

Panuje shoda: osud trustů není v našich rukou !

A kdy soud policajtům nelegálnost potvdil, magor?
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 11.04.24 00:31  First American Photon  (277648)

Z podvodu do podvodu

A Vlasta Jiřík kyperské úřady informoval o tom, že žádá licenci na správu nelegálních trustů, nebo jako pytlík na to téma improvizuje až teď?
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 09.04.24 01:14  reakce  (261918)

Dozorové orgány chrápaly !

Z pokut firmám hříšníků maji na Kypru výnosný byznys, však tam mají vejlupků z celého světa mraky, zvláště prý Rusů :-)
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 09.04.24 01:18  Juraj Károly  (261401)

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O VÝPLATU HODNOTY PODÍLU V TRUSTU

POZOR ! POZOR ! Pokud by se vám nepodařilo na jediný oficiální kontakt Trustu 1 a 2 doručovat, pak vyhledejte kontakt na kyperský orgán dohledu CYSEC a poštu s žádostí o zprostředkování doručování žádejte po něm. STOP ! KLAPKA ! POŠTA NO ZPĚT !
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (3) 07.04.24 18:57  čekatelová  (261905)

Tak taky něco pozitivního v tom Harvardu - Ševčík k majetku trustů do médií

Pane inženýre, na kolik procent ležely nevyplaceným podílníkům peníze na spořících účtech kanadských bank, za 17 roků to bude pořádný ranec, co ?!
Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 07.04.24 20:49  časovač  (262042)

Současná realita

Naznačovali jste tady jakési zákulisní hry, které mají obejít záměr nahrazení škod, vysouzených na Koženým? Aby se vlk jako nažral, harvard sice za vaší pozornosti získal vysouzené akcie HPH z držení kyperek Chvatíkové, jenže jimi podložený majetek, uložený formou nevyplacených podílů v trustech se s Koženým zákulisně zobchodoval za provizi formou podílu na zisku tohoto diskrétního obchodu? Prosím vás, a kdo z Harvardu v tom má jet ?
Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (3) 08.04.24 01:12  egyptská bohyně Maat  (285436)

Tak taky něco pozitivního v tom Harvardu

Já v tom jedu. Podrobnosti ale nemohu vyzradit, jinak byste mi to pokazil. Co mohu říci ale je, že s vámi se v té věci nepočítá.
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 08.04.24 01:40  egyptská bohyně Maat  (285436)

Tak taky něco pozitivního v tom Harvardu

Vy můžete zkusit s paní Chvatik zobchodovat Aspen, tam je zájem o obchodní dohodu také. Pokud se ze hry vyřadí akcionáři Harvardu, tak zbyde na zájemce o tuto dohodu také dost.
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 08.04.24 01:58  Sev cik cak  (261483)

Vysouzená náhrada škody způsobené Koženým a Vostrým

Tak já předpokládám, že podíly za kyperkami CHvatíkové svoji žalobou vymáhá spolu s akciemi HPH z držení těchto firem pan Kristian Jiřík, jinak by ta žaloba nedávala příliš velký smysl, když podkladová aktiva se od předmětných akcií oddělila a leží v trustech, to by opravdu zavánělo, už i díky provázanosti žalobce se správcem trustů. Něco jsem k tomu štěbetat také zaslechl, asi by nebylo od věci tomu řízení Kristiana věnovat více pozornosti. Vzato věcně, s praním výnosu z nelegální činností Koženého bych v podobných hrách taky i bez brýlí nalezl, hi hi hi
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 08.04.24 02:41  Kmotr  (262372)

Tak taky něco pozitivního v tom Harvardu

třeba chce vyhulit všechno sám jako v té pohádce o myšákovi, co vařil tu kašičku, a div se u toho neudávil. Jestli tedy vy chcete alespoň své podíly, tak musíte zalarmovat kriminálku a prokurátora, jinak na vás zbyde prd :-)
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (1) 08.04.24 02:25  egyptská bohyně Maat  (285436)

Tak taky něco pozitivního v tom Harvardu

Jak jsem psal, já v tom jedu ale víc k tomu opravdu nemohu vyzradit. On už si dnes málokdo uvědomí, že z majetku kyperských trustů takřka polovina připadala právě na kyperky odsouzených dlužníků, proto mě zákulisní dohoda s Koženým na jejich vypořádání bokem smysl dává. Jistě i chápete, že na odloupnutí je toho pro účastníky dost.
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (3) 08.04.24 02:34  Sev cik cak  (261483)

Tak taky něco pozitivního v tom Harvardu ať už se konečně sypou penízky z trustů

Vlasto, když vy takhle hrabete, tak proč alespoň stovkám tisíc nevyplacených podílníků už nepustíš výplaty, boha jeho egyptského, audit by byl do půl roku a nucená správa padla před 2 lety, tak co se děje?
Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 08.04.24 02:18  egyptská bohyně Maat  (285436)

Tak taky něco pozitivního v tom Harvardu

Možná to, co jste napsal pod přezdívkou egyptská bohyně Maat je pravda, možná, možná není. Platí ale nadále, že s vámi se nepočítá. Pokud vše vyjde, tak vy nedostanete vůbec nic z ničeho. Je to srozumitelné ?
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (3) 07.04.24 18:41  čekatelová  (261905)

Tak taky něco pozitivního v tom Harvardu - Ševčík k majetku trustů do médií

Však až se od pánů Ševčíka s Jiříkem dozví, o kolik se podílníkům na úrocích za 17 roků zastavených výplat zhodnotily podíly, tak to s ním mázne a rázem sklapne. Já už 11 roků říkám, že jednou ta rychlá výplata z trustů bude obnovena !
Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (3) 31.03.24 14:41  čekatel  (228852)

ASPEN

Tak nám tady napiš HORST, ( zajímá to jistě všechny akcionáře ) , jak dopadl soud v Americe. A o co se tam "hrálo " . Díky za info !
Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 06.04.24 14:40  hynek  (261592)

A nyní pohled na nejhloupější šířenou lež k vašemu majetku v Ttrust 1

U tak obřích trustů i na poměry Kypru se stovkou tisíc podílníků opakovaná pokuta 500 000 - 1 milion EUR správcovské firmě dokáže divy, podle mne tak může vše šlapat velmi rychle ..
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 06.04.24 14:53  názory a otázky  (261882)

Tak něco pozitivního v tom Harvardu a ať to šlape a penízky se výplatou sypou!

Pane Ševčíku, jak se mohly peníze například z vkladu v kanadské bance a podobná aktiva rozkutálet jako komáři do krajiny, nehrabe už vám z těch trustů, co vypnout net a dát si zdravotní procházku? :-)
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (3) 07.04.24 00:15  pomatené trusty ?  (286941)

Vlasto Jiříku - adresa zaniklého TASS snad musí být přeškrtnutá nebo ne ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 07.04.24 00:50  Panama Papers  (286942)

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O VÝPLATU HODNOTY PODÍLU V TRUSTU

he he, ze je urcite lepsi stat se oběti dobre znameho Jirika sverenim vaseho majetku do rukou tak dezorientovanych popletu, nez se cizimu pravnimu systemu zavazat k prevzeti vlastnich penez, systematicky privatizovanych teamem, ovladajicim dnes trusty? Mr. Sevcik s Jirikem uz nevedi, jakou myslenku vykoktat temi autisticky dublovanymi prispevky?
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 15.04.24 04:19  Juraj Károly  (261401)

POZOR ! PODILNÍK SE VZDÁVÁ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY ! POZOR !

POZOR ! Ve formuláři jsou pasáže, kterými se akcionář vzdává dalších nároků ! (1) "...vzdávám se uplatnění všech žalob, nároků či řízení jakékoli povahy vedených na základě nebo v souvislosti s provedením výplaty Oprávněnému na základě této Žádosti; c) zbavuji Správce TRUSTu odpovědnosti za náhradu škody do výše výplaty hodnoty podílu ve vztahu k jakýmkoli nárokům, které může proti Správci vznést kterákoli třetí osoba...." - ZVAŽTE PROTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI ! HOAX ! POZOR ! KLAPKA ! ZPĚT !!!!!
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 15.04.24 04:19  Juraj Károly  (261401)

POZOR ! PODILNÍK SE VZDÁVÁ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY ! POZOR !

POZOR ! Ve formuláři jsou pasáže, kterými se akcionář vzdává dalších nároků ! (1) "...vzdávám se uplatnění všech žalob, nároků či řízení jakékoli povahy vedených na základě nebo v souvislosti s provedením výplaty Oprávněnému na základě této Žádosti; c) zbavuji Správce TRUSTu odpovědnosti za náhradu škody do výše výplaty hodnoty podílu ve vztahu k jakýmkoli nárokům, které může proti Správci vznést kterákoli třetí osoba...." - ZVAŽTE PROTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI ! HOAX ! POZOR ! KLAPKA ! ZPĚT !!!!!
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 11.04.24 17:12  Juraj Károly  (261401)

POZOR ! PODILNÍK SE VZDÁVÁ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY ! POZOR !

POZOR ! Ve formuláři jsou pasáže, kterými se akcionář vzdává dalších nároků ! (1) "...vzdávám se uplatnění všech žalob, nároků či řízení jakékoli povahy vedených na základě nebo v souvislosti s provedením výplaty Oprávněnému na základě této Žádosti; c) zbavuji Správce TRUSTu odpovědnosti za náhradu škody do výše výplaty hodnoty podílu ve vztahu k jakýmkoli nárokům, které může proti Správci vznést kterákoli třetí osoba...." - ZVAŽTE PROTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI ! HOAX ! POZOR ! KLAPKA ! ZPĚT !!!!!
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 11.04.24 18:05  Juraj Károly  (261401)

POZOR ! PODILNÍCI NEVZDEJTE SE NÁROKU NA SVOJI VÝPLATU Z TRUSTU! POZOR !

Smysl toho dodatku je, aby když vás správce trustů vyplatí, to po něm nějakej další Častorál nevymáhal, takže pohoda !!
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 11.04.24 18:51  Siłą Dokręcić  (281526)

POZOR ! PODILNÍK SE VZDÁVÁ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY ! POZOR !

Ten formulář ale nutí vzdát se prohlášením nároků na náhradu škody mne - žadatele, a ne Častorála . Nebo jsem Častorál ? Právník mi řekl, že mám vyčkat.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 11.04.24 19:46  hynek  (261592)

Z trustů jsme už vyplaceni trusty je třeba zrušit

Přátelé, je v zájmu vyplacených akcionářů, aby se trusty uzavřely a aby se majetek vrátil do HPH, to dá rozum. Jak psal ale myslím Dokrečič a nebo Dakowitsch, my to nerouzlouskneme ! Dávám si večerní bezkofeinovou kávičku a velikonočního zajíčka, který byl teď ve slevě za pouhých 26,-- Kč namísto původních 148,-- Kč - koupil jsem si tři ! Dobrou chuť !
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 11.04.24 19:17  hynek  (261592)

POZOR ! PODILNÍCI NEVZDEJTE SE NÁROKU NA SVOJI VÝPLATU Z TRUSTU! POZOR !

Tak já podepsal a byl jsem vyplacenej, ti co se báli škody ze svého vyplacení, ti čekali 17 roků, takže nebuďtě blbí a nenechejte se odradit, ať má škodu Vlastík, neb si bude muset hledat jinou živnost, chááááááá
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání Denního souhrnu názorů na ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 COLT CZ GROUP SE  626.00  -0.32% 
 ČEZ  872.00  -0.23% 
 ERSTE GROUP BANK A  1 080.00  +0.98% 
 GEN DIGITAL  489.00  -1.21% 
 GEVORKYAN  254.00  -1.55% 
 KOFOLA CS  271.00  -0.73% 
 KOMERČNÍ BANKA  861.50  -0.46% 
 MONETA MONEY BANK  101.80  0.00% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 820.00  -1.25% 
 PHOTON ENERGY  45.90  -0.86% 
 PILULKA LÉKÁRNY  196.00  +0.51% 
 PRIMOCO UAV SE  900.00  0.00% 
 VIG  735.00  +0.27% 
Komodity online
 Ropa 87.20 USD 19.04   
 Zlato 2387.94 USD 19.04   
 Stříbro 28.64 USD 19.04   
 Káva 232.10 USD 19.04   
 Cukr 19.81 USD 19.04   
 Bavlna 79.77 USD 19.04   
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.